Grupa PSA
Co robimy

Oferujemy wykonawstwo i projektowanieRowibud
  

 • wewnętrznych instalacji:
           -  centralnego ogrzewania
           -  wody i kanalizacji
           -  gazu ziemnego i gazów technicznych
           -  wentylacji i klimatyzacji
           -  odprowadzania spalin
     
 • zewnętrznych sieci, przyłączy i obiektów:
           -  ciepłowniczych
           -  wody, kanalizacji i drenażu
           -  gazu
           -  kotłowni i wymiennikowni
           -  układów solarnych
           -  pompowni ścieków
           -  central wentylacyjnych
           -  agregatów wody lodowej

Wykonujemy przemysłowe i domowe instalacje rurowe, montaż armatury, izolacje termiczne i antykorozyjne.

Dla drogownictwa proponujemy kompleksowe wykonanie odwodnień wiaduktów, mostów z PEHD, żeliwa, włókna szklanego.